سیدحسین سجادیان

آگوست 19, 2019
نرده فلزی

نرده فلزی

نرده فلزی نرده فلزی مهم است که این فلز به طور کلی اصالت ، یکپارچگی طراحی و حس هدف را حفظ کند. نرده فلزی درست برای […]
آگوست 19, 2019
پنجره فلزی

پنجره فلزی

پنجره فلزی پنجره فلزی ویژگی بارز معماری مترقی قرن بیستم ، پنجره فلزی – ابتدا از جنس فولاد و بعداً آلومینیوم – به قول اولیه شیشه […]
آگوست 16, 2019
حفاظ درب آپارتمان

حفاظ آکاردئونی| صنایع فلزی آهنسازان

حفاظ آکاردئونی حفاظ درب آپارتمان تهران یا حفاظ آکاردئونی از ضروریت های درب آپارتمان امروزه محسوب می گردد. درب فلزی در مدلها و کیفیتها و همچنین […]